Để đạt được band điểm cao cho bài thi speaking cần có lượng từ vựng hay và tự nhiên. Bí kíp đó chính là cuốn sách về idioms. Trong đó có 3 cuốn kinh điển là: Check your vocabulary for phrasal verbs & idioms, Oxford word skills idioms and phrasal verbs và Collins work on your idioms. Cùng tải về luyện thi IELTS thật tốt nhé!

Check your vocabulary for phrasal verbs & idioms

1. Review nội dung sách

Đây là cuốn sách mình tâm đắc nhất bởi nó có cách truyền đạt dễ nhớ, được phân theo hướng các từ được dùng trong idioms => giúp dễ nhớ và liên tưởng hơn. Tuy nhiên nhược điểm là sách nhiều chữ và ít hình ảnh quá, các dạng bài không đa dạng, chủ yếu là gap filling cho nên bạn nào phải thực sự kiên trì và quyết tâm đạt band 9.0 mới dùng được cuốn này nha.

Cuốn sách được chia theo các chủ đề như sau:

Ở mỗi bài thì có các câu ví dụ kèm bài tập để làm cho nhớ cụm thành ngữ.

Dưới đây là một trích đoạn trong sách:

Idioms and other expressions using animals
bee bird cat chicken dog donkey duck fish fly goat
goose hen horse monkey pig rat shark whale
1. I always thought Laurence was rather shallow and superficial, but yesterday I saw him reading a
book of Renaissance poetry. He’s a bit of a dark _____, isn’t he? (someone with a secret, especially
a secret ability, skill or achievement that surprises you when you discover it)
2. I’m not going out with you looking like that. You look like something that the _____ dragged
in! Brush your hair and put on some clean clothes! (to have a very dirty or untidy appearance)
3. I live on the 14th floor of a tower block, so I have a wonderful _____’s-eye view of the town. (a
good view of something from a high position)
4. How did I know that you were going out with Lucy? Aha! A little _____ told me! (an expression
used for saying that you are not going to say who told you something)
5. It really gets my _____, the way she keeps interrupting all the time. (to annoy someone)
6. William didn’t get the promotion he wanted last year, and he’s had a _____ in his bonnet about it
ever since. (to be very involved in something that you think is important, in a way that other people
find annoying)
7. You really let the _____ out of the bag when you asked Louise what time her party started. She
didn’t know anything about it. It was supposed to be a surprise. (to tell someone something that
was supposed to be a secret)
8. Where have you been? You’re soaking wet! You look like a drowned _____! (looking very wet
and cold)
9. Tony! What a surprise! It’s wonderful to see you again. I haven’t seen you for _____’s years! (an
extremely long time)
10. The hotel used to be the best in town, but since the new manager took over it’s really gone to the
_____s. (not as good at it was in the past)

2. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả

Theo mình thì học cuốn này không phụ thuộc vào topic bạn ôn thi và hoàn toàn tự do, bạn thích học khi nào cũng được, miễn là bạn thấy thoải mái. Mình gợi ý các bạn hãy học 1 tuần 2 bài thôi, ít nhưng hãy dành thời gian để ứng dụng khi luyện speaking nhé!

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

Oxford word skills idioms and phrasal verbs

1. Review nội dung sách

Khác với cuốn trên, cuốn của Oxford này lại chia theo levels và chủ đề, sẽ phù hợp với nhiều đối tượng ở những thời điểm khác nhau trong quá trình luyện thi IELTS. Ngoài ra, cuốn này có nhiều hình ảnh minh họa, giải thích chi tiết và nhiều bài luyện tập. Cuốn Intermediate phù hợp cho các bạn band 4.5-6.5, cuốn Advanced là cho các bạn band 7.0-9.0

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả

Do được chia theo chủ đề nên các bạn hãy học theo chủ đề của phần vocabulary mà các bạn học cho bài thi speaking. Học đến chủ đề nào, tìm chủ đề đó trong sách này và chọn lọc ra những idioms bạn TIN là mình có thể dùng được sau này (nên chọn idioms ngắn và dễ nhớ). Sau khi ghi chép ra hãy lập thành 1 câu chuyện theo phương pháp trộn ngôn ngữ để ghi nhớ. Nếu chưa biết phương pháp này là gì, bạn hãy vào đây:

Collins work on your idioms

1. Review nội dung sách

Cuốn sách này cũng được chia theo các topics và theo rất sát đề thi IELTS luôn. Điểm cộng tiếp theo là nó còn phân loại informal/ formal cho từng idiom cho mình (điều này rất quan trọng) và cuốn này cũng rất nhiều bài luyện tập nhé. Rất đáng học!

Dưới đây là minh họa một trang của cuốn sách

2. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả

Hãy học cuốn này khi bạn đang ôn theo các chủ đề của bài thi speaking part 1/3 nhé! Tất nhiên phải dùng nó. Mỗi tuần chỉ nên học 1 chủ đề thôi. Tất cả cuốn sách chỉ có 25 chủ đề.

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

(Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *