+1000 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thời Gian Đầy Đủ Nhất

TRỌN BỘ 1000+ TỪ VỰNG tiếng Anh chủ đề THỜI GIAN và CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY thông dụng nhất – [Kèm mẫu câu minh họa]. Cùng Action English tự học từ vựng hiệu quả mỗi ngày! Từ vựng tiếng Anh về đơn vị thời gian Second – /ˈsek.ənd/: Giây Minute – /ˈmɪn.ɪt/: Phút Hour […]

Read More

Câu trực tiếp & Câu gián tiếp (Reported Speech) Trong Tiếng Anh

Câu trực tiếp và câu gián tiếp (Reported Speech) là một trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và ngược lại khá phức tạp, đòi hỏi người học chuyên đề câu trực tiếp và câu gián tiếp cần mức độ […]

Read More