Cấu trúc As if/ As though – Cách Dùng & Bài Tập

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – AS IF/ AS THOUGH mang ý nghĩa “như thể, cứ như là” trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm cấu trúc, cách dùng, ví dụ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng. A. […]

Read More

Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vì nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ […]

Read More

Cấu Trúc As Soon As Trong Tiếng Anh Chi Tiết Kèm Bài Tập

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – AS SOON AS dùng với ý nghĩa “ngay khi” trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm cấu trúc, cách dùng, ví dụ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng. A. Sơ lược Conjunction […]

Read More