Cấu Trúc How About trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng How About qua bài viết sau

CẤU TRÚC HOW ABOUT

Để đưa ra gợi ý làm một việc gì đó, ta có thể sử dụng cấu trúc với câu hỏi:

 • •  How about / What about + V-ing ?
 • •  What about + Noun/Noun phrase…?
 • •  How about + Noun/Noun phrase…?

Đây là hai cấu trúc được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh để đưa ra gợi ý bên cạnh những cấu trúc khác như Let’s…, Why not… Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cấu trúc này, những cấu trúc còn lại sẽ được giới thiệu ở các bài sau.

CÁCH DÙNG HOW ABOUT

* How about được dùng với nghĩa đề nghị làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • •  How about some iced coffee?
 • Uống cà phê đá nhé?
  •  How about going to a movie?
  Ðề nghị xem xi-nê được không?
  •  How about going to Laos for our holidays?
  Thế vào dịp nghỉ lễ chúng ta sang Lào chơi nhé?
  •  How about another cup of coffee?
  Bạn uống một tách cà phê nữa nhé?
  •  How about going out for lunch?
  Ra ngoài ăn cơm trưa được không?

* How about cũng dùng để đề nghị một ý kiến mới từ trước đến giờ chưa ai nghĩ tới

Ví dụ:

 • •  I couldn’t get Lary to babysit. How about Rebecca?
 • Tôi không thể nhờ Lary coi các cháu được. Thế có ai nghĩ đến việc gọi Rebecca giúp không?

* How about cũng dùng để hỏi ý kiến một người

Ví dụ:

 • •  I’d like to play soccer. How about you?
 • Tôi thích chơi bóng đá. Còn anh thì anh thích chơi môn gì?

* How about còn dùng với nghĩa xin vay tiền

Ví dụ:

 • • How about five dollars until next week?
 • Cho tôi vay 5 đô la, tuần tới tôi trả được không?

Một số ví dụ khác:

 • •  How about singing?
 • Còn ca hát thì sao?
  •  How about hanging out tonight?
  Làm thế nào về đi chơi tối nay?
  •  How about folding the laundry for me?
  Làm thế nào về việc gấp lại quần áo cho tôi?
  •  How about helping us out?
  Làm thế nào về việc giúp chúng tôi?
  •  How about describing to me what happened?
  Làm thế nào để mô tả cho tôi những gì đã xảy ra?
  •  How about exploring new ideas?
  Làm thế nào để khám phá những ý tưởng mới?
  •  How about comparing prices before we buy it?
  Làm thế nào về so sánh giá cả trước khi chúng tôi mua nó?
  •  How about considering it?
  Làm thế nào về việc xem xét nó?
  •  How about following me to their house?
  Làm sao tôi theo tôi đến nhà họ?
  •  How about feeding the dogs?
  Làm thế nào về nuôi con chó?

CÁCH DÙNG WHAT ABOUT

Cùng với cấu trúc How about thì What about cũng được dùng đưa ra lời đề nghị, để hỏi thêm tin tức về vấn đề gì đó

Ví dụ:

 • •  What about going out for a walk?
 • Ra ngoài đi dạo chút nhé?
 • •  What about a glass of beer?
 • Một ly bia nha?

What about dùng đưa ra lời đề nghị

Ví dụ:

 • •  What about going to a movie?
 • Xem xi-nê được không?

* What about dùng để hỏi thêm tin tức về vấn đề gì đó

Ví dụ:

 • •  What about Jane? What’s she doing nowadays?
 • Có tin gì của Jane không? Cô ta hiện làm gì?
 • •  What about his qualifications for the position?
 • Thế khả năng chuyên môn của anh ta về chức vụ thì sao?

Trên đây là Cấu Trúc How About & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *