Nếu bạn đã từng thắc mắc Cut down là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

1 CUT DOWN LÀ GÌ ?

Cut down 

Định nghĩa: Cut down là cụm từ được kết hợp bởi động từ Cut và trạng từ down. Trong từ điển cambridge định nghĩa cut down là để làm hoặc sử dụng ít thứ gì đó hay còn gọi là  cắt bớt, giảm bớt. Theo nghĩa đen cut down có nghĩa là để chặt,  đốn, gặt  một cái gì đó, như của một cái cây. 

Phát âm: /kʌt daʊn/

Loại từ : cụm động từ.

Ví dụ:

 • The  woods will be cut down.

 • Những cây gỗ sẽ bị đốn hạ.

 • You could always cut down spending.

 • Bạn luôn có thể cắt giảm chi tiêu.

– Cut down có nghĩa là  giết ai 

Ví dụ:

IFrame
IFrame
 • A lot of soldiers were cut down by grenade as they stormed the railway station.

 • Nhiều binh lính đã bị giết bởi lựu đạn khi họ xông vào nhà ga.

 • Anyone who threatens you, or terrorizes you or harms you, I will cut down.

 • Bất kỳ ai là mối nguy hiểm cho em hay đe dọa em, làm tổn thương em, ta sẽ giết kẻ đó.

 

–  Để xúc phạm hoặc chê bai ai đó, thường là công khai

Ví dụ:

 • He can’t believe she cut him down in front of the entire department just because he was a few minutes late to the meeting.

 • Anh ta không thể tin được là cô ấy đã chặt chém anh ấy trước toàn bộ bộ phận chỉ vì anh ấy đến muộn vài phút trong cuộc họp.

2 CẤU TRÚC CỦA CỤM TỪ CUT DOWN.

Và ngoài ra cut down  còn có các cấu trúc với  nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào dụng ý của người nói hay hoàn cảnh nói.

Cut down on  sth = Cut down to + number = reduce the size, amount, the amount of something done, used, or taken… : giảm kích cỡ, số tiền,  giảm số lượng việc đã làm, đã sử dụng hoặc đã thực hiện.

Ví dụ:

IFrame
IFrame
 • The doctor told him to cut down on his smoking.

 • Bác sĩ bảo anh ấy nên cắt giảm việc hút thuốc của mình.

 • I’m trying to cut down on sugar I eat during the day.

 • Tôi đang cố gắng giảm bớt lượng đường ăn trong ngày.

 • He decided to cut down some workers who didn’t perform well in the recent 4 months.

 • Ông ấy muốn cắt giảm một số nhân viên làm việc không tốt trong 4 tháng gần đây.

 • If the school board cuts down on funding for the construct, then what will become of the architecture project?

 • Nếu hội đồng nhà trường cắt giảm kinh phí cho xây dựng, thì công trình kiến trúc sẽ ra sao?

– Cut someone down (to size) and take someone down (to size): Kéo ai về vị trí  (theo kích thước) và hạ ai đó (theo kích thước) để làm cho một người khiêm tốn; để đặt vị trí của một người về đúng thực tế.

Ví dụ:

 • Steven’s critical remarks really cut me down to size

 • Những nhận xét phê bình của John thực sự khiến tôi nhận ra mình là ai.

 

 • Jane is too conceited,  I think her new boss will take her down to size.

 • Laura quá tự phụ, Tôi nghĩ sếp mới của cô ấy sẽ hạ thấp cô ấy.

– Cut someone down: giết ai đó bằng vũ khí, chẳng hạn như kiếm, hoặc bằng súng, v.v …

Ví dụ:

 • The terrorist gang cut the bystanders down and fled.

 • Băng đảng khủng bố đã chém những người xung quanh và bỏ chạy.

 

 • The bandits cut down an innocent pedestrian.

 • Bọn cướp đã bắn gục một người đi đường vô tội.

Cut something down

– Để chặt một cái gì đó; để cưa hoặc cắt một thứ gì đó cho đến khi nó bị đốn hạ

Ví dụ:

 • They are cutting down many old trees in the village.

 • Họ đang chặt nhiều cây cổ thụ trong làng.

 

– Để hủy bỏ lập luận của ai đó; để phá hủy vị trí hoặc chỗ đứng của ai đó.

Ví dụ:

 • The lawyer cut down the defendant’s testimony.

 • Luật sư cắt ngang lời khai bị cáo.

– Để giảm giá của một cái gì đó. Họ giảm giá để bán hết hàng một cách nhanh chóng.

Ví dụ:

 • He wishes they would cut down the prices in this store.

 • Anh ấy  ước họ sẽ giảm giá trong cửa hàng này.

Cut (something) down to (something) : Để làm cho một cái gì đó nhỏ hơn hoặc dễ quản lý hơn.

Ví dụ:

 • Thanks to the yard sale, my family was able to cut our Christmas decorations down to just one box.

 • Nhờ việc bán sân, chúng tôi đã có thể cắt đồ trang trí Giáng sinh của mình xuống chỉ còn một hộp.

 

 • They cut the program down to size and it was very enjoyable.

 •  Họ đã cắt giảm kích thước chương trình xuống và nó rất thú vị.

 

 •  We cut down the program to 30 minutes.

 • Chúng tôi cắt giảm chương trình xuống còn 30 phút.

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn Cut down Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *