Nếu bạn đã từng thắc mắc How Often là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

HOW OFTEN NGHĨA LÀ GÌ?

Trong Tiếng Anh, How often có nghĩa là “ có thường xuyên không, bao lâu” dùng để chỉ mức độ thường xuyên thực hiện một hành động nào đó.

Ví dụ:

 • How often do you go to the library?
 • Bạn có thường xuyên đến thư viện không?
 • How often do you go jogging in this park?
 • Bạn thường xuyên chạy bộ ở công viên này không?

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỤM TỪ HOW OFTEN

Cấu trúc How often không mang nhiều nghĩa. Nó thường được sử dụng chủ yếu khi chúng ta muốn hỏi về sự thường xuyên hay tần suất ai đó làm việc gì.

Cấu trúc chung:

 • HOW OFTEN + TRỢ ĐỘNG TỪ + CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ …?

 Ví dụ:

 • How often do you cook dinner at home?
 • Bạn có thường xuyên nấu bữa tối ở nhà không?

 

 • How often do you buy a new dress?
 • Bạn có thường xuyên mua váy mới không?

 

Câu trả lời cho câu hỏi How often

 • Khi trả lời cho các câu hỏi với “ How often”, chúng ta thường sử dụng trạng từ hay cụm trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ hay cụm trạng từ chỉ tần suất là một từ hay nhóm các từ đi cùng nhau để miêu tả mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc hay hành động nào đó.

Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ

Nghĩa Tiếng Việt

Always

Luôn luôn

Usually

Thường xuyên

Often

Thường xuyên

Normally/ Generally

Thông thường

Occasionally

Thỉnh thoảng, vào dịp nào đó

Sometimes

Đôi khi

Hardly/ seldom/rarely

Hiếm khi, ít khi

Never

Không bao giờ, chưa lần nào

IFrame

Cụm trạng từ chỉ tần suất dùng để miêu tả số lần hành động xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định

Cụm trạng từ

Nghĩa Tiếng Việt

Once a week

Một lần một tuần

Once a day

Một lần một ngày

Once a month

Một lần một tháng

Once a year

Một lần một năm

Twice a day

Hai lần một ngày

Twice a week

Hai lần một tuần

Twice a month

Hai lần một tháng

Twice a year

Hai lần một năm

Three times

Ba lần

Four times

Bốn lần

Five times

Năm lần

Six times

Sáu lần

Seven times

Bảy lần

One in a blue moon

Hiếm khi

Once and for all

Lần duy nhất, một lần

From time to time

Thỉnh thoảng hay đôi khi

A couple of times a week

Vài lần một tuần

Every morning

Mỗi buổi sáng

Every afternoon

Mỗi buổi chiều

Every evening

Mỗi buổi tối

Everyday

Mỗi ngày

Every month

Mỗi tháng

Every year

Mỗi năm

On Mondays

Vào mỗi ngày thứ Hai trong tuần

On Tuesdays

Vào mỗi ngày thứ Ba trong tuần

On Wednesdays

Vào mỗi ngày thứ Tư trong tuần

On Thursdays

Vào mỗi ngày thứ Năm trong tuần

On Sundays

Vào mỗi ngày thứ Sáu trong tuần

On Saturdays

Vào mỗi ngày thứ Bảy trong tuần

On Sundays

Vào mỗi ngày chủ nhật trong tuần

IFrame
 • => Các cụm trạng từ này thường đứng ở đầu hoặc ở cuối câu trả lời cho câu hỏi “ How often”. Trong trường hợp cụm trạng từ chỉ tần suất đứng ở đầu câu, chúng sẽ mang ý nghĩa nhấn mạnh và thường được ngăn cách với thành phần chính của câu bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

 • My brother and I often swim on Monday.
 • Tôi và anh trai tôi thường xuyên bơi vào mỗi thứ hai.

 

 • On Friday, we have aerobic class
 • Vào mỗi thứ sáu, chúng tôi đều có lớp aerobic.

CÁC VÍ DỤ ANH – VIỆT

Ví dụ:

 • How often do you go to Japanese restaurants?
 • Twice a month.
 • Bạn có thường xuyên đến nhà hàng Nhật Bản không?
 • Hai lần một tháng

 

 • How often do you go to the cinema?
 • I sometimes go to the cinema with my friends.
 • Bạn có thường xuyên đến rạp chiếu phim không?
 • Tôi thỉnh thoảng đi xem phim với bạn

 

 • How often do you visit your parents in Ninh Binh? 
 • I visit my parents once a month.
 • Bạn có thường xuyên thăm bố mẹ ở Ninh Bình không?
 • Tôi thăm bố mẹ một tháng một lần.

 

 • How often do you return to Vietnam to visit your family?
 • I go back to Vietnam to visit my parents once a year.
 • Bạn có thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình không?
 • Tôi về Việt Nam thăm bố mẹ một lần một năm.

 

 • How often do you talk to your sister in France?
 • I call and talk to her every night.
 • Bạn có thường xuyên nói chuyện với chị gái ở Pháp?
 • Tôi gọi điện thoại nói chuyện với chị ấy mỗi đêm.

 

 • How often do you see Anna?
 • We sometimes go out for coffee and shopping together.
 • Bạn có thường xuyên gặp gỡ Anna không?
 • Chúng tôi thỉnh thoảng đi uống cà phê và mua sắm với nhau.

 

 • How often do you have dinner at this restaurant?
 • I have never dined at this restaurant because it’s too far from my house and I don’t like Mexican food.
 • Bạn có thường xuyên ăn tối tại nhà hàng này không?
 • Tôi chưa bao giờ ăn tối tại nhà hàng này cả bởi vì nó quá xa nhà tôi và tôi không thích với đồ ăn Mexico.

 

 • How often did you go to the playground when you were a kid?
 • When I was a kid, I would come here to play the merry-go-round with my dad every weekends.
 • Bạn có thường xuyên đến khu vui chơi hồi còn bé không?
 • Hồi còn bé, mình sẽ đến đây chơi vòng quay ngựa gỗ với bố vào mỗi cuối tuần.

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn How Often Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *