Cấu Trúc Raise – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Raise trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng How About qua bài viết sau “RAISE” […]

Read More

Cấu Trúc Moreover – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Moreover trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Moreover qua bài viết sau ĐỊNH NGHĨA […]

Read More